Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης Ιστοτόπου

1. Αποδοχή των όρων

Σας ευχαριστούμε που χρησιμοποιείτε τον ιστότοπο https://www.bettysbakery.gr/ (εφεξής o «Ιστότοπος»). Οι ακόλουθοι όροι και προϋποθέσεις χρήσης ιστοτόπου (εφεξής «Όροι και Προϋποθέσεις») αφορούν την πρόσβαση και τη χρήση του ιστοτόπου είτε μέσω διεύθυνσης https://www.bettysbakery.gr/, είτε μέσω microsites και πλατφόρμων κοινωνικής δικτύωσης, και κάθε επισκέπτης ή χρήστης του Ιστοτόπου οφείλει να τους διαβάσει πριν από την επίσκεψη ή τη χρήση αυτού, προκειμένου να ενημερωθεί σχετικά. Σε περίπτωση που διαφωνεί με τους Όρους και Προϋποθέσεις οφείλει να μην κάνει χρήση του εν λόγω Ιστοτόπου, διαφορετικά με την πρόσβαση ή χρήση του Ιστοτόπου τεκμαίρεται ότι ο επισκέπτης/ χρήστης έχει λάβει πλήρη γνώση των Όρων και Προϋποθέσεων, όπως περιγράφονται στο παρόν και ότι τους αποδέχεται ρητά. Οι ακόλουθοι Όροι και Προϋποθέσεις ισχύουν για το σύνολο του περιεχομένου του παρόντος Ιστοτόπου.

2. Σκοπός

Σκοπός του Ιστοτόπου είναι να ενημερώνονται οι επισκέπτες/χρήστες επαρκώς για τα προϊόντα μας (εφεξής τα «Προϊόντα»), καθώς και για τυχόν υπηρεσίες που παρέχουμε σε αυτούς.

Ειδικότερα, ο Ιστότοπος έχει δημιουργηθεί, προκειμένου:

2.1 να παρέχει τη δυνατότητα στους επισκέπτες να υποβάλλουν παραγγελίες για τα Προϊόντα μας μέσω του ηλεκτρονικού μας καταστήματος (εφεξής «E-shop») εύκολα και γρήγορα.

2.2 να παρέχει τη δυνατότητα για σύναψη μηνιαίων συνδρομών, με τις οποίες οι επισκέπτες θα μπορούν να προμηθεύονται προκαθορισμένη ποσότητα Προϊόντων έναντι ορισμένου αντιτίμου ανά μήνα (εφεξής οι «Συνδρομές»).

2.3 να εγγράφεται και ταυτοποιείται ο επισκέπτης/ χρήστης μέσω διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) ή μέσων κοινωνικής δικτύωσης και να δημιουργεί ατομικό λογαριασμό χρήστη. Ωστόσο, παρέχεται και η δυνατότητα να ολοκληρώνονται οι παραγγελίες των Προϊόντων ή των Συνδρομών από απλούς επισκέπτες, δηλαδή χωρίς να απαιτείται δημιουργία λογαριασμού στον Ιστότοπο.

3. Χρήση

Οι υπηρεσίες που παρέχονται μέσω του παρόντος Ιστοτόπου δεν προορίζονται για χρήση από άτομα κάτω των δεκαοκτώ (18) ετών, χωρίς τη συγκατάθεση ενός γονέα ή νόμιμου κηδεμόνα. Τα άτομα κάτω των δεκαοκτώ (18) ετών δεν επιτρέπεται να πραγματοποιούν αγορές ή άλλες νομικές πράξεις σε αυτόν τον ιστότοπο χωρίς την ανωτέρω συναίνεση, εκτός εάν αυτό επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία. Με την παρούσα δηλώνετε και εγγυάστε ότι είστε τουλάχιστον δεκαοκτώ (18) ετών ή ότι έχετε την προαναφερθείσα συγκατάθεση.

Ο επισκέπτης / χρήστης του Ιστοτόπου οφείλει να μην προβαίνει σε παράνομη, αθέμιτη ή καταχρηστική χρήση του περιεχομένου και των υπηρεσιών του Ιστοτόπου, καθώς και να απέχει από κάθε πράξη ή παράλειψη που μπορεί να προκαλέσει βλάβη σε εμάς ή σε τρίτους.

Η τυχόν χρήση προσωπικών πληροφοριών που θα παρέχονται από τους πελάτες στο πλαίσιο δημιουργίας ατομικού λογαριασμού ή σε κάθε άλλη περίπτωση που κρίνεται αναγκαίο, θα γίνεται όπως ορίζεται από την Πολιτική Προστασίας της Ιδιωτικότητας, η οποία είναι διαθέσιμη στον Ιστότοπο και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα των παρόντων Όρων και Προϋποθέσεων (εφεξής «Πολιτική Προστασίας της Ιδιωτικότητας»). Την αποκλειστική ευθύνη για την ασφάλεια του λογαριασμού φέρει ο εκάστοτε χρήστης του, καθώς και για όλες τις αλλαγές ή τροποποιήσεις αυτού. Ο κάθε επισκέπτης/ χρήστης δηλώνει ρητά και φέρει την ευθύνη ότι τα στοιχεία που υποβάλει είναι ορθά και αληθή και ότι δεν φέρουμε καμία ευθύνη για σφάλματα που οφείλονται σε εσφαλμένα στοιχεία ή πληροφορίες που έχουν υποβληθεί από τον ίδιο.

4. Περιοχές Κάλυψης

Ο Ιστότοπος προσφέρει τα Προϊόντα και τις Συνδρομές του σε συγκεκριμένες περιοχές της Περιφέρειας Αττικής (εφεξής «Περιοχές Κάλυψης, όπως εμφανίζονται παρακάτω:

Οι παραδόσεις στις Περιοχές Κάλυψης θα γίνονται σε συγκεκριμένες ημέρες της εβδομάδας, οι οποίες έχουν καθοριστεί ή ενδέχεται να τροποποιούνται από εμάς με ενημέρωσή σας στον παρόντα Ιστότοπο.

5. Παραγγελίες

Όταν ο πελάτης αποφασίσει για τα Προϊόντα ή τις Συνδρομές που επιθυμεί, μπορεί να τα προσθέσει είτε σε λίστα επιθυμιών (εφεξής «Wishlist»), ανεξαρτήτως του εάν ή πότε θα προχωρήσει στην αγορά τους είτε απευθείας στο καλάθι αγορών (εφεξής το «Καλάθι»). Καθόλη τη διάρκεια που ο πελάτης περιηγείται στα προσφερόμενα Προϊόντα ή Συνδρομές του Ιστοτόπου θα μπορεί προβαίνει σε γρήγορη προεπισκόπηση του περιεχομένου του Καλαθιού του κάθε φορά που προσθέτει ένα Προϊόν ή Συνδρομή σε αυτό ή περνώντας τον κέρσορα πάνω από το σήμα του Καλαθιού. Ο πελάτης μπορεί οποτεδήποτε να αφαιρεί Προϊόντα ή Συνδρομές από το Καλάθι του. Όταν ο πελάτης επιλέξει τα Προϊόντα ή τις Συνδρομές που επιθυμεί, θα πρέπει να μεταφερθεί στο Καλάθι προκειμένου να προχωρήσει στην αγορά τους. Εκεί θα εμφανίζονται όλα τα στοιχεία και οι πληροφορίες που είναι απαραίτητα για την ολοκλήρωση της παραγγελίας. Μόλις ο πελάτης ολοκληρώσει την παραγγελία του θα λαμβάνει μήνυμα ότι μόλις λάβουμε την παραγγελία, θα επικοινωνήσουμε μαζί του προκειμένου να επιβεβαιώσουμε τις λεπτομέρειες της παράδοσης και τυχόν ιδιαίτερες απαιτήσεις αναφορικά με την παραγγελία. Επίσης, ο πελάτης θα ενημερώνεται για τη δυνατότητα του να επικοινωνήσει μαζί μας σε περίπτωση που κάποια από τις υφιστάμενες επιλογές δεν τον ικανοποιεί, προκειμένου να τροποποιήσουμε το περιεχόμενο της παραγγελίας του.

Ο πελάτης αποδέχεται ότι τα προσφερόμενα Προϊόντα και Συνδρομές εξαρτώνται από τη διαθεσιμότητα, καθώς και ότι ο χρόνος εκτέλεσης της παραγγελίας θα εξαρτάται από τον όγκο των παραγγελιών και των εκάστοτε συνθηκών. Σε περίπτωση που ο πελάτης έχει κάποια αλλεργία ή επιθυμεί κάποια διευκρίνιση σχετικά με τα συστατικά των Προϊόντων, παρακαλείται να μας ενημερώσει σχετικά εκ των προτέρων ή να επικοινωνήσει μαζί μας προτού προχωρήσει στην παραγγελία, προκειμένου να του παρέχουμε περαιτέρω διευκρινίσεις και πληροφορίες.
Ο πελάτης μπορεί να ακυρώσει οποιαδήποτε παραγγελία Προϊόντων ή υποβολή αιτήματος Συνδρομής κατόπιν επικοινωνίας του μαζί μας, υπό την προϋπόθεση ότι δεν έχει γίνει επιβεβαίωση της από τον πελάτη.

Αναφορικά με τις Συνδρομές, ο πελάτης αποδέχεται ότι κάθε μηνιαία Συνδρομή ανανεώνεται αυτόματα, εκτός εάν ο πελάτης επιλέξει να διακόψει τη συνδρομή του. Κάθε ανανέωση θα εκτελείται σύμφωνα με τις επιλογές που έγιναν στην ακριβώς προηγούμενη μηνιαία Συνδρομή, αλλά σε περίπτωση που ο πελάτης επιθυμεί να τροποποιήσει τις επιλογές των Προϊόντων του οφείλει να μας ενημερώσει για τις νέες του επιλογές μέσω επικοινωνίας του μαζί μας τουλάχιστον 3 ημέρες πριν από την ανανέωση της Συνδρομής. Η διακοπή της Συνδρομής γίνεται μέσω επικοινωνίας του πελάτη με εμάς με οποιοδήποτε τρόπο τουλάχιστον πέντε (5) ημερολογιακές ημέρες πριν από τη λήξη της τρέχουσας μηνιαίας Συνδρομής. Η παύση της Συνδρομής τίθεται σε ισχύ μετά τη λήξη της μηνιαίας Συνδρομής εντός της οποίας ασκείται.

6. Κόστος και τρόποι πληρωμής

Οι τιμές είναι σε ευρώ και συμπεριλαμβάνουν ΦΠΑ. Οι τιμές ενδέχεται να αλλάξουν ανά πάσα στιγμή, αλλά οι τυχόν αλλαγές δεν αφορούν όσες παραγγελίες έχουν ολοκληρωθεί και επιβεβαιωθεί, εκτός εάν έχει γίνει προφανές σφάλμα κατά την τιμολόγηση, οπότε και ο πελάτης θα ενημερωθεί σχετικά με αυτό άμεσα, ενώ θα έχει και δυνατότητα ακύρωσης της παραγγελίας κατά τη στιγμή που λαμβάνει την ενημέρωση. Όσον αφορά το κόστος διανομής των Προϊόντων ή των Συνδρομών, συμπεριλαμβάνεται στην τιμή, εφόσον είναι στην περιοχή κάλυψης της εταιρείας. Ο πελάτης θα μπορεί να προβεί στην πληρωμή με τους ακόλουθους τρόπους: αντικαταβολή, πληρωμή με κάρτα, κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό.

7.Πολιτική Επιστροφών Προϊόντων
Ενημερώνουμε ότι ο πελάτης δεν έχει δικαίωμα να υπαναχωρήσει από την αγορά Προϊόντων σύμφωνα με τα ειδικότερα ισχύοντα στον νόμο για την προστασία του καταναλωτή (Ν. 2251/1994), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, διότι τα Προϊόντα αποτελούν αγαθά που μπορούν να αλλοιωθούν ή λήγουν σύντομα και, συνεπώς λόγω του ευπαθούς χαρακτήρα τους εξαιρούνται από το δικαίωμα άσκησης υπαναχώρησης. Η μη παροχή του σχετικού δικαιώματος στον πελάτη απορρέει εκ του νόμου.

8. Πνευματική Ιδιοκτησία

Κανένας επισκέπτης/ χρήστης δεν μπορεί να προβεί με οποιοδήποτε τρόπο σε αντιγραφή, αναπαραγωγή, μετάδοση, μεταφορά, φόρτωση, αποθήκευση, αναδημοσίευση, μετάφραση, διανομή, πώληση και τροποποίηση του συνόλου ή μέρους του περιεχομένου του παρόντος Ιστοτόπου για λόγους πέραν προσωπικής χρήσης, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συναίνεσή μας.
Όλο το περιεχόμενο του Ιστοτόπου (ενδεικτικά αναφέρονται κείμενα, γραφικά, λογότυπα, εικονίδια, εικόνες, άρθρα, δεδομένα, πληροφορίες), καθώς και όλα τα εμπορικά δικαιώματα και δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας του Ιστοτόπου αποτελούν αποκλειστική ιδιοκτησία της ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρίας με την επωνυμία «BETTY`S BREAD SINGLE MEMBER PRIVATE COMPANY», με εξαίρεση ρητώς αναφερόμενων δικαιωμάτων τρίτων.
Τυχόν δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτων, τα οποία εμφανίζονται στον παρόντα ιστότοπο ανήκουν στους νόμιμους δικαιούχους τους, οι οποίοι φέρουν αποκλειστική ευθύνη για αυτά και η εμφάνισή τους στο παρόν δεν αποτελεί σε καμία περίπτωση εκχώρηση εκ μέρους τους άδειας ή του δικαιώματος χρήσης.

9. Ασφάλεια δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

Ο Ιστότοπος συλλέγει και επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα όταν ο επισκέπτης / χρήστης προβαίνει σε παραγγελίες είτε ως απλός επισκέπτης, είτε κατόπιν εγγραφής σε τυχόν παρεχόμενες υπηρεσίες ή δημιουργεί ατομικό λογαριασμό. Ο Ιστότοπος επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα μόνο για σκοπούς που αφορούν την παροχή των Προϊόντων ή Συνδρομών ή λοιπών υπηρεσιών. Καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια για τη διασφάλιση της ασφάλειας των δεδομένων αυτών, χωρίς όμως να είμαστε σε θέση να εγγυηθούμε την απόλυτη ασφάλεια αυτών. Για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, παρακαλούμε να επισκεφθείτε την Πολιτική Προστασίας της Ιδιωτικότητας.

10. Παραπομπή σε συνδέσμους

Ενδέχεται ο παρών Ιστότοπος να κάνει αναφορά ή να παραπέμπει σε συνδέσμους άλλων ιστότοπων αποκλειστικά για ενημερωτικούς σκοπούς. Δεν φέρουμε καμία ευθύνη αναφορικά με το περιεχόμενο των ιστότοπων αυτών, τους όρους χρήσης τους ή τυχόν πολιτικές που ισχύουν σε αυτούς, καθώς και για οιαδήποτε βλάβη ή ζημία προκληθεί από τη χρήση τους.

11. Ευθύνη

Ο πελάτης αποδέχεται ότι δεν φέρουμε καμία ευθύνη για τυχόν αποκλίσεις των παραδοθέντων Προϊόντων, όπως απεικονίζονται στον Ιστότοπο, καθώς και προβλήματα που ενδέχεται να προκληθούν σχετικά με την εκτέλεση της παραγγελίας του εξαιτίας προσωπικών στοιχείων που έχουν υποβληθεί από εκείνον κατά τη διάρκεια της παραγγελίας.
Έχει καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια και επιμέλεια, προκειμένου να δημιουργήσουμε έναν Ιστότοπο, ο οποίος θα εξασφαλίζει την εύκολη και πρακτική χρήση του από τους επισκέπτες/ χρήστες και θα διασφαλίζει την προστασία τους. Ο επισκέπτης/ χρήστης αναγνωρίζει και αποδέχεται ότι δεν φέρουμε καμία ευθύνη σχετικά με σφάλματα ή παραλείψεις του περιεχομένου του παρόντος Ιστότοπου, αλλά ούτε σχετικά με τυχόν τεχνικά προβλήματα κατά τη διάρκεια παραμονής σε ιστοσελίδα ή χρήσης της ή σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο δεν καθίσταται δυνατή η πρόσβαση στον Ιστότοπο. Σε κάθε περίπτωση, εγγυόμαστε ότι θα προσπαθήσουμε να προβούμε στην άμεση αποκατάστασή των εκάστοτε προβλημάτων. Στο μέτρο που επιτρέπεται από την κείμενη νομοθεσία, αποκλείεται κάθε ευθύνη μας για τυχόν ζημίες ή απώλειες που ενδέχεται να προκληθούν σε σχέση με τον παρόντα ιστότοπο και δεν αφορά περιπτώσεις που εκ του νόμου δεν είναι επιτρεπτός ο περιορισμός ή αποκλεισμός της ευθύνης μας.

12. Δήλωση αποποίησης

Γίνεται αμοιβαία αποδεκτό ότι ούτε ο πελάτης ούτε εμείς υπέχουμε ευθύνη για αδυναμία εκπλήρωσης ή καθυστέρηση εκτέλεσης των παραγγελιών ή τυχόν άλλων υπηρεσιών που παρέχονται από τον παρόντα Ιστότοπο, οφειλόμενες σε λόγους που δεν εμπίπτουν στη σφαίρα επιρροής μας, όπως για παράδειγμα γεγονότα ανωτέρας βίας.

13. Δικαιώματα καταναλωτή

Ρητώς επισημαίνεται ότι οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις δεν θίγουν τα νόμιμα δικαιώματα των επισκεπτών/ χρηστών που παρέχονται σε εκείνους υπό την ιδιότητά τους ως καταναλωτών σύμφωνα με τον νόμο περί προστασίας των καταναλωτών (Ν.2251/1994), όπως κατά καιρούς τροποποιείται και ισχύει.

14. Τροποποίηση Όρων και Προϋποθέσεων

Οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις, ενδέχεται να τροποποιούνται οποτεδήποτε από εμάς στο βαθμό που επιτρέπεται από την κείμενη νομοθεσία. Οι Όροι και Προϋποθέσεις, όπως έχουν αναθεωρηθεί θα δημοσιεύονται άμεσα με δική μας επιμέλεια στον παρόντα ιστότοπο και θα τίθενται σε ισχύ από την ημερομηνία έναρξης ισχύος των τροποποιήσεων, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά. Ο πελάτης οφείλει να ελέγχει τους Όρους και Προϋποθέσεις, ώστε να λαμβάνει γνώση τυχόν τροποποιήσεων. Τυχόν χρήση του Ιστοτόπου κατόπιν της ημερομηνίας έναρξης ισχύος των τροποποιήσεων θα τεκμαίρεται ως ρητή και πλήρης αποδοχή εκ μέρους του επισκέπτη / χρήστη των Όρων και Προϋποθέσεων, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.

15. Ακυρότητα μέρους

Εάν κάποιος όρος ή τμήμα όρου των Όρων και Προϋποθέσεων είναι ή κηρυχθεί άκυρος, παράνομος ή ανεφάρμοστος θεωρείται ότι τροποποιείται στο μικρότερο δυνατό βαθμό, ώστε να καταστεί έγκυρος, νόμιμος και εφαρμόσιμος. Εάν τέτοια τροποποίηση δεν είναι δυνατή, ο σχετικός όρος ή τμήμα όρου θεωρείται διαγραμμένος. Κάθε τροποποίηση ή διαγραφή όρου ή τμήματος όρου δυνάμει του παρόντος όρου δεν επηρεάζει την εγκυρότητα και εφαρμογή των λοιπών Όρων και Προϋποθέσεων.

16. Εφαρμοστέο δίκαιο

Οι Όροι και Προϋποθέσεις χρήσης του Ιστοτόπου, καθώς και τυχόν τροποποίησή τους διέπονται από το ελληνικό δίκαιο. Τυχόν διαφορές που θα προκύψουν θα υπάγονται στην αποκλειστική δικαιοδοσία των δικαστηρίων της Αθήνας.