Πολιτική Προστασίας της Ιδιωτικότητας

Καλώς ήλθατε στον ιστότοπο https://www.bettysbakery.gr/.

Ο παρών ιστότοπος ελέγχεται από την ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρία με την επωνυμία BETTY`S BREAD SINGLE MEMBER PRIVATE COMPANY («Betty’s Bread» ή «εμείς»). Στην παρούσα ο επισκέπτης/ χρήστης μπορεί να ενημερωθεί σχετικά με την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων (εφεξής «Πολιτική») που ακολουθεί η Betty’s Bread σχετικά με τη συλλογή, την επεξεργασία και την τήρηση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (εφεξής «Προσωπικά Δεδομένα») που λαμβάνει από τον επισκέπτη/ χρήστη όταν περιηγείται στον ιστότοπό μας και κάνει χρήση αυτού.

Ο επισκέπτης/ χρήστης με την πρόσβαση ή χρήση του https://www.bettysbakery.gr/ συμφωνεί και αποδέχεται ότι ο ιστότοπος θα προβεί στη συλλογή και χρήση ορισμένων Προσωπικών Δεδομένων σύμφωνα με όσα ορίζονται στην παρούσα Πολιτική, τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (εφεξής «ΓΚΠΔ») και την εκάστοτε ισχύουσα εθνική και ενωσιακή νομοθεσία για την προστασία της ιδιωτικότητας και των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες.

Κατά τον ΓΚΠΔ θεωρούμαστε ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας Δεδομένων, όπως ο όρος ερμηνεύεται στο πλαίσιο του ΓΚΠΔ, σε σχέση με όσα Προσωπικά Δεδομένα παρέχει ο επισκέπτης/ χρήστης κατά τη διάρκεια της πλοήγησής ή χρήσης του ιστότοπού μας.

Συλλογή Προσωπικών Δεδομένων

Συλλέγουμε προσωπικά δεδομένα του επισκέπτη/ χρήστη όταν χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες μας ή επικοινωνεί μαζί μας.

Ενδεικτικά τα Προσωπικά Δεδομένα που είμαστε σε θέση να συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε αφορούν δεδομένα ταυτοποίησης (όνομα, επώνυμο, πατρώνυμο, ημερομηνία γέννησης, διεύθυνση, κατοικίας κλπ.), στοιχεία επικοινωνίας (αριθμός κινητού τηλεφώνου, διεύθυνση κλπ.) και στοιχεία πληρωμής.

Συγκεκριμένα, ο επισκέπτης/ χρήστης μας παρέχει Προσωπικά Δεδομένα στις ακόλουθες περιπτώσεις:

Όταν Επισκέπτεται και πλοηγείται στην ιστοσελίδα μας.

Όταν εγγράφεται, προκειμένου να δημιουργήσει προσωποποιημένο λογαριασμό

Όταν πραγματοποιεί παραγγελίες των προϊόντων η των συνδρομών μας, είτε ως εγγεγραμμένος χρήστης, είτε ως απλός επισκέπτης

Όταν επικοινωνήσει μαζί μας απευθείας (π.χ. μέσω e-mail ή τηλεφωνικά)

Ενδέχεται να προβαίνουμε και εμείς στη συλλογή κάποιων δεδομένων, όπως για παράδειγμα δεδομένα τα οποία συλλέγουμε μέσω cookies. Για περισσότερες λεπτομέρειες, διαβάστε την Πολιτική Cookies.

Εγγυόμαστε ότι δεν θα προβούμε με οποιοδήποτε τρόπο σε διαβίβαση, γνωστοποίηση, κοινοποίηση, παραχώρηση κ.λπ. των Προσωπικών Δεδομένων σε τρίτους για οποιοδήποτε σκοπό ή χρήση παρά μόνο για την εκπλήρωση των παρεχόμενων υπηρεσιών ή/και προϊόντων προς εσάς, ή εάν υπέχουμε τέτοιου είδους υποχρέωση από την ισχύουσα νομοθεσία ή μας ζητείται από δημόσιους ή δικαστικούς φορείς/αρχές.

Σας γνωστοποιούμε ότι ο ιστότοπός μας δεν συλλέγει ούτε επεξεργάζεται δεδομένα τα οποία θεωρούνται δεδομένα ειδικών κατηγοριών (ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα) κατά την έννοια του ΓΚΠΔ.

Σκοποί Επεξεργασίας

Οι σκοποί για τους οποίους προβαίνουμε στη συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων του επισκέπτη/ χρήστη είναι:

Παροχή υπηρεσίας που αιτηθήκατε

Όταν παραγγέλνετε διαδικτυακά προϊόντα ή υπηρεσίες, συλλέγουμε τα στοιχεία ταυτοποίησης και επικοινωνίας σας, πληροφορίες πληρωμής και άλλες απαραίτητες για την εκτέλεση της συναλλαγής πληροφορίες. Μπορείτε επίσης να δημιουργήσετε ατομικό λογαριασμό στον ιστότοπο μας προς διευκόλυνση των συναλλαγών με εμάς.

Εκπλήρωση των επιχειρηματικών μας αναγκών

Μπορείτε να επισκέπτεστε τον παρόντα ιστότοπο χωρίς να αποκαλύπτετε πολλές πληροφορίες σχετικά με εσάς. Ωστόσο, οι διακομιστές μας καταγράφουν αυτόματα τεχνικά δεδομένα σχετικά με τους επισκέπτες, προκειμένου να καθίσταται δυνατή η ασφαλής λειτουργία του ιστότοπού μας.

Τέλος, μπορεί να χρησιμοποιούμε τα Προσωπικά σας Δεδομένα στο πλαίσιο μιας εταιρικής συναλλαγής και προς προστασία των δικαιωμάτων μας ή της ιδιοκτησίας μας, ενίσχυση των όρων χρήσης μας και των νόμιμων ειδοποιήσεων, καθώς και για την θεμελίωση, άσκηση και προάσπιση των νόμιμων αξιώσεών μας έναντι τρίτων.

Εκπλήρωση των νόμιμων υποχρεώσεων μας

Επεξεργαζόμαστε τα Προσωπικά σας Δεδομένα προς εκπλήρωση των φορολογικών, λογιστικών και άλλων νόμιμων υποχρεώσεων μας, για παράδειγμα, στο πλαίσιο των εμπορικών συναλλαγών. Επιπλέον, επεξεργαζόμαστε τα Προσωπικά σας Δεδομένα όταν απαιτείται από το νόμο ή επιβάλλεται από δικαστική εντολή ή άλλη δεσμευτική απόφαση.

Με τη συγκατάθεση σας

Σε ορισμένες περιπτώσεις ενδέχεται να ζητάμε τη συγκατάθεση σας για τη συλλογή και χρήση των των Προσωπικών σας Δεδομένων για εσωτερικούς μας σκοπούς, όπως η βελτίωση των προϊόντων και της εμπορικής μας πολιτικής, η διαχείριση των λογαριασμών των πελατών, η γνώση των αναγκών των πελατών μας και η επικοινωνία με τους πελάτες για σκοπούς έρευνας και πληροφόρησης.

Αυτό θα συμβαίνει, για παράδειγμα, για τη χρήση ορισμένων cookies, για τη χρήση της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή του αριθμού κινητού τηλεφώνου σας για διαφημιστικούς σκοπούς ή όταν κάνετε εγγραφή σε ορισμένες υπηρεσίες (π.χ. τακτικό ενημερωτικό δελτίο). Θα έχετε πάντα τη δυνατότητα να ανακαλείτε την εν λόγω συγκατάθεση.

Επιπροσθέτως, μπορείτε οικειοθελώς να παρέχετε Προσωπικά Δεδομένα, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, του ονόματός σας, πληροφοριών επικοινωνίας (αριθμός κινητού τηλεφώνου, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και διεύθυνση), ημερομηνίας γέννησης, τίτλου εργασίας, ονομάτων και πληροφορίων επικοινωνίας φίλων και οικογενειακών μελών, χόμπι, τομέων ενδιαφέροντος, επαγγελματικών σχέσεων, προτιμήσεων μάρκας και προϊόντων, πηγών παραπομπών.

Αν είστε κάτω από 16 ετών, δεν μας παρέχετε Προσωπικά Δεδομένα χωρίς να έχετε προηγουμένως λάβει τη συγκατάθεση ή την εξουσιοδότηση των γονέων ή κηδεμόνων.

Πρόσβαση στα Προσωπικά σας Δεδομένα

Σας ενημερώνουμε ότι μόνο εμείς, ως διαχειριστές του E-shop και αρμόδιοι για την παροχή των προϊόντων και υπηρεσιών που παρέχουμε μέσω του ιστοτόπου μας έχουμε πρόσβαση στα Προσωπικά Δεδομένα που μας παρέχει ο επισκέπτης/ χρήστης και μόνο για τους σκοπούς που περιγράφονται στην παρούσα.

Νομική Βάση

Η νομική βάση που μας επιτρέπει να προβούμε στη συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων του επισκέπτη/ χρήστη είναι:

  • το άρθρο 6 περ 1 (α) του ΓΚΠΔ σύμφωνα με το οποίο η επεξεργασία είναι σύννομη μόνο εάν και εφόσον το υποκείμενο των δεδομένων έχει συναινέσει στην επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα του για έναν ή περισσότερους συγκεκριμένους σκοπούς,
  • το άρθρο 6 περ 1 (β) του ΓΚΠΔ, σύμφωνα με το οποίο η επεξεργασία είναι σύννομη μόνο εάν και εφόσον η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την εκτέλεση σύμβασης της οποίας το υποκείμενο των δεδομένων είναι συμβαλλόμενο μέρος ή για να ληφθούν μέτρα κατ` αίτηση του υποκειμένου των δεδομένων πριν από τη σύναψη σύμβασης,
  •  το άρθρο 6 περ 1 (γ) του ΓΚΠΔ, σύμφωνα με το οποίο η επεξεργασία είναι σύννομη μόνο εάν και εφόσον η επεξεργασία είναι απαραίτητη για τη συμμόρφωση με έννομη υποχρέωση του υπευθύνου επεξεργασίας,
  • και το άρθρο 6 περ 1 (στ) του ΓΚΠΔ, σύμφωνα με το οποίο η επεξεργασία είναι σύννομη μόνο εάν και εφόσον η επεξεργασία είναι απαραίτητη για τους σκοπούς των έννομων συμφερόντων που επιδιώκει ο υπεύθυνος επεξεργασίας

Δικαιώματα επισκέπτη/ χρήστη

Δικαίωμα ενημέρωσης και πρόσβασης στα δεδομένα: O επισκέπτης/ χρήστης μπορεί να γνωρίζει ποια δεδομένα έχει διαθέσει κατά τη διαδικασία συλλογής Προσωπικών Δεδομένων από την ιστοσελίδα μας και για ποιους σκοπούς και έχει δικαίωμα πρόσβασης σε αυτά οποτεδήποτε και χωρίς την υποχρέωση να επικαλείται ορισμένο λόγο.

Δικαίωμα διόρθωσης: O επισκέπτης/ χρήστης έχει το δικαίωμα να προβεί στη διόρθωση ανακριβών δεδομένων καθώς και τη συμπλήρωση ελλιπών Προσωπικών Δεδομένων που τον αφορούν.

Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας: O επισκέπτης/ χρήστης δικαιούται να ζητήσει τον περιορισμό της επεξεργασίας υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις.

Δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία και ανάκλησης της συναίνεσης: O επισκέπτης/ χρήστης έχει το δικαίωμα να αντιταχθεί στην επεξεργασία των δεδομένων σας υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις, και να μας ζητήσει να σταματήσουμε την επεξεργασία τους. O επισκέπτης/ χρήστης στις περιπτώσεις που έχει δώσει τη συναίνεσή του μπορεί να την ανακαλέσει ελεύθερα και οποτεδήποτε με μελλοντική ισχύ.

Δικαίωμα στη λήθη: O επισκέπτης/ χρήστης μπορεί οποτεδήποτε να μας ζητήσει να προβούμε στη διαγραφή των Προσωπικών Δεδομένων που μας έχει διαθέσει, υπό την προϋπόθεση ότι τα δεδομένα δεν τηρούνται για κάποιο συγκεκριμένο νόμιμο και δηλωμένο σκοπό.

Δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων: O επισκέπτης/ χρήστης δικαιούται να λάβει πλήρες αντίγραφο των προσωπικών του δεδομένων ή να ζητήσει τη μεταφορά τους μορφή σε άλλο υπεύθυνο επεξεργασίας, εφόσον το επιθυμεί.

Ασφάλεια

Σας διαβεβαιώνουμε ότι συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε τα Προσωπικά Δεδομένα του επισκέπτη/ χρήστη με ασφαλή τρόπο. Τηρούμε όλα τα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα τα οποία είναι

κατάλληλα για την διασφάλιση των Προσωπικών Δεδομένων του επισκέπτη/ χρήστη έναντι κινδύνων, ώστε να περιορίσουμε κάθε ενδεχόμενο τυχαίας ή αθέμιτης επεξεργασίας.

Διατήρηση Δεδομένων

Σας διαβεβαιώνουμε ότι διατηρούμε τα δεδομένα μόνο για όσο χρονικό διάστημα αυτό είναι απαραίτητο. Όταν παρέλθει το διάστημα αυτό, προβαίνουμε σε οριστική διαγραφή των δεδομένων αυτών, εφόσον δεν έχουμε δικαιολογημένο έννομο συμφέρον για τη διατήρησή τους ή η διατήρησή τους δεν επιβάλλεται από τη νομοθεσία.

Τροποποίηση Πολιτικής

Η παρούσα Πολιτική ενδέχεται να τροποποιείται από εμάς, οποτεδήποτε κρίνεται αναγκαίο. Η Πολιτική, όπως κατά καιρούς αναθεωρείται και ισχύει, θα δημοσιεύεται άμεσα με δική μας επιμέλεια στον παρόντα ιστότοπο και θα τίθεται σε ισχύ από την ημερομηνία έναρξης ισχύος των τροποποιήσεων, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά. Ο επισκέπτης/ χρήστης οφείλει να ελέγχει την παρούσα Πολιτική, ώστε να λαμβάνει γνώση τυχόν τροποποιήσεων. Για σημαντικές τροποποιήσεις/ αλλαγές ο επισκέπτης/ χρήστης θα ειδοποιείται μέσω εμφανούς σήμανσης στον παρόντα ιστότοπο. Τυχόν χρήση του ιστοτόπου κατόπιν της ημερομηνίας έναρξης ισχύος των τροποποιήσεων θα τεκμαίρεται ως ρητή και πλήρης αποδοχή εκ μέρους του Πελάτη/ Χρήστη της Πολιτικής, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

Εφαρμοστέο δίκαιο

Αναφορικά με τη συλλογή και την επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων του επισκέπτη/ χρήστη εφαρμοστέο δίκαιο είναι το ελληνικό δίκαιο, όπως διαμορφώνεται σύμφωνα με το Γενικό Κανονισμό για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων 2016/679/ΕΕ, και εν γένει το ισχύον εθνικό και ευρωπαϊκό νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Τυχόν διαφορές που θα προκύψουν θα υπάγονται στην αποκλειστική δικαιοδοσία των δικαστηρίων της Αθήνας.

Επικοινωνήστε μαζί μας

Εάν έχετε οποιαδήποτε ερώτηση σχετικά με την παρούσα Πολιτική Προστασίας της Ιδιωτικότητας ή τις πρακτικές απορρήτου μας, παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε μαζί μας στα στοιχεία που αναγράφονται στον παρόντα ιστότοπο. Εάν θεωρείτε ότι το αίτημά σας δεν έχει αντιμετωπιστεί ικανοποιητικά από εμάς, διατηρείτε το δικαίωμα να επικοινωνήσετε με την Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων για την υποβολή καταγγελίας. Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί τους μέσω ταχυδρομείου (Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, Γραφεία: Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα) , μέσω email (contact@dpa.gr) ή τηλεφωνικά (+30-210 6475600 ).